tel +48 506 429 754

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Roczne sprawozdania finansowe – profesjonalna księgowość

Jednym z najważniejszych obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez ustawę o rachunkowości jest obowiązek złożenia tak zwanego rocznego sprawozdania finansowego.

  • Co to jest? Upraszczając – jest to zorganizowane, precyzyjne i rzetelne zobrazowanie sytuacji finansowej oraz wyników będących skutkiem działalności podmiotu gospodarczego.
  • W jakim celu? Celem przygotowania sprawozdania finansowego jest dostarczenie wiadomości o sytuacji finansowej i wynikach firmy, które mogą być przydatne dla wielu użytkowników sprawozdania w podejmowaniu decyzji.

Jak widać roczne sprawozdanie finansowe jest dla działalności bardzo ważne. Warto zostawić tę kwestię specjalistom, którzy przygotują je w pełni profesjonalnie.

Sprawozdanie składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Roczne sprawozdanie finansowe przygotowujemy w ramach prowadzenia rachunkowości dla małych i średnich firm. Obowiązek ten jest nałożony na przedsiębiorców, którzy muszą prowadzić księgi rachunkowe oraz tych, którzy dobrowolnie wybrali tę formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Tworzenie rocznego sprawozdania finansowego

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Jak już wyżej wspomniano, sprawozdanie finansowe z całego roku składa się z kilku ważnych elementów. Pierwszym z nich jest bilans wykazujący stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Kolejną częścią sprawozdania jest rachunek zysków i strat. To wykaz przychodów, zysków, kosztów i strat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rachunek ten zawiera także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Ostatnim elementem są informacje dodatkowe. Do każdego sprawozdania przedsiębiorca powinien dołączyć także:

  • uchwałę, która zatwierdza wymienione wyżej dokumenty,
  • w przypadku spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych jest to także sprawozdanie z działalności,
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • jeśli sprawozdanie roczne podlegało badaniu, należy do niego dołączyć też opinię biegłego rewidenta.

Każdy dokument sporządzamy i wysyłamy w terminie. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych sytuacji związanych z opóźnieniami.